Hudebně-dramatické programy

Od roku 2005 připravuje Graffovo kvarteto několik hudebně-dramatických programů ve spolupráci s předním českým hercem Alfredem Strejčkem. Dramatická pásma se svým zaměřením obracejí k základním otázkám lidského života, jako jsou láska, osud či smysl lidského života a pohled „vzhůru“. Dramatické pásmo „Duchovní píseň“ zařazuje vedle meditativních děl světových skladatelů vrcholnou kontemplativní poezii mystika a světce Jana od Kříže. Jednotlivé programy jsou koncipovány tak, aby vedle známých skladeb přinesly i díla méně uváděných či zapomenutých autorů. Unikátní je například zařazení smyčcového kvartetu žáka Leoše Janáčka Vladimíra Ambrose v programu „Láska a hudba“.

PROGRAM I. „Duchovní píseň“
-Wolfgang Amadeus Mozart (1956-1791): Andante cantabile a Fuga ze smyčcového kvartetu G dur, KV 387
-Samuel Barber (1910-1981): Adagio pro smyčcové kvarteto
-Vítězslav Novák (1870-1949): Fuga ze smyčcového kvartetu
-duchovní poezie sv. Jana od Kříže (1542-1591)

Účinkuje Alfred Strejček (umělecký přednes) a Graffovo kvarteto

Svatý Jan od Kříže je vrcholným zjevem španělské křesťanské mystiky a jeho literární odkaz náleží k univerzálním uměleckým hodnotám. Janova vyjímečná poezie, v níž se slila odvěká biblická tradice s nejryzejší kultivovanou i lidovou lyrikou španělské renesance ve spojení s meditativní hudbou světových skladatelů nabízí mimořádný duchovní i umělecký zážitek.

PROGRAM II. „Láska a hudba“
-Leoš Janáček (1854-1928): Presto (úprava pro smyčcové kvarteto)
-Vladimír Ambros (1890-1956): Smyčcový kvartet č. 1 „Miluji"
-Leoš Janáček: Smyčcový kvartet č. 2 „Listy důvěrné"
-milostná poezie a próza Jiřího Wolkera (1900-1924)

Účinkuje Alfred Strejček (umělecký přednes) a Graffovo kvarteto

Společným tématem a inspirací tohoto programu je láska. Díla hudebně-dramatického pásma byla napsána v první třetině 20. století předními moravskými mistry Leošem Janáčkem a Jiřím Wolkerem. Zajímavostí programu je také provedení smyčcového kvartetu dnes téměř zapomenutého a jistě neprávem opomíjeného moravského hudebního skladatele Vladimíra Ambrose, jenž byl žákem Leoše Janáčka a přítelem Jiřího Wolkera.

Plakátek A. Strejček a GK ke stažení ve formátu PDF:ZDE

Copyright © 2002-2010 GRAFFE QUARTET BRNO; Aktualizováno dne: 23. 11. 2010

Umělecký přednes:

Alfred Strejček


Alfred Strejček je uznávaným hercem a renomovaným recitátorem. Po absolutoriu JAMU odešel do Prahy a nastoupil do Divadla Jiřího Wolkra a taky do experimentálního divadla Maringotka. Na konci první sezony dostal nabídku, která se neodmítá: režisér Otomar Krejča ho pozval do legendárního Divadla Za branou. V roce 1988 se však rozhodl odejít ze stálého angažmá na "volnou nohu". A rozhodl se, že o svém oblíbeném, osudovém J. A. Komenském vytvoří pořad, Vivat Comenius, aby ho uvedl na jeviště a procestoval s ním svět. Vytváří i další pořady, recituje, spolupracuje s Jitkou Molavcovou, Štěpánem Rakem a mnoha dalšími umělci. V rozhlasovém archivu existuje u jeho jména již téměř 1000 zápisů o účasti na natáčení pořadů.