Kritika-Festival "Mladé pódium" Ostrava, listopad 2010

...Výkon výborně sehraného souboru působil profesionálně, kvarteto úspěšně nacházelo stylové rozdíly mezi skladbami českých autorů, z nichž nejkontrastněji působil svěží, stylově čistý Stamicův Smyčcový kvartet D dur v úvodu koncertu a závěrečný janáčkovsky drsný 1. smyčcový kvartet (z podnětu Tolstého Kreutzerovy sonáty). Celý program pak doplnil 7. smyčcový kvartet „Concerto da camera“ B. Martinů. K příjemnému vyznění koncertu přispělo také průvodní slovo primária Š. Graffeho, který jednotlivé skladby stručně uvedl.

Hana Adámková, Hudební Rozhledy-Festival "Kontrapunkty" Spayer /Německo/, červen 2009

...Kvartetisté se prezentovali jako velmi kompetentní, uvolněně hrající a elegantně artikulující hudebníci. Při vší vášnivosti interpretace si vždycky zachovali melodičnost. Nikdy nesklouzli do příliš ukvapeného stylu, což by se u představených komorních skladeb českých skladatelů Janáčka a Martinů, bohatých na motoriku, mohlo snadno stát. V pasážích, které to vyžadovaly, bylo možné zažít jednotící, výrazem naplněné afektivní nasazení a temperamentní rozvedení... Velké vyjadřovací umění ukázalo Graffovo kvarteto v Janáčkově prvním kvartetu. Hudebníci se plně identifikovali s jeho tragickým obsahem v bodavých "sčasovkách". Artikulovali s vážností a hloubkou, afektivní pasáže byly zahrány s důrazem, zrychlování tempa dramaticky gradovalo, tragická zabarvení byla přednesena s intenzitou. Byla to moderní hudba se silným lidským poselstvím, které zasáhlo.

Kurt Witterstätter-Societas Filharmonika La Coruňa /Španělsko/, květen 2008

Graffovo kvarteto... je především skutečným smyčcovým kvartetem. Každý z hráčů plní svůj úkol v dokonalé souhře s ostatními s cílem vytvářet vyrovnaný soubor s bezchybnou zvukovou vyvážeností. Jejich koncert byl velkolepý... Intrepretace vysoké úrovně /v kvartetech Míči, Beeethovena a Mendelssohna/, kterou ocenilo publikum bouřlivým potleskem...

Julio AndradeCopyright © 2002-2015 GRAFFE QUARTET BRNO; Aktualizováno dne: 10. 3. 2015